16 år av erfarenhet

Lång erfarenhet av renovering, ombyggnation, tillbyggnation, köksrenoveringar, badrumsrenoveringar, inredning, platsbyggda lösningar, takarbeten,
altaner, markarbeten mm

Kvalité i alla steg

Vi på Faberex AB använder oss av egenkontroller, då olika etapper/delar lätt kan följas upp av beställare eller kvalitetsansvarig. Förslag på utformning av egenkontroller lämnas till beställaren innan projektet startats så denna har möjlighet att lägga till eventuella egna delar.

Hållbara lösningar

Faberex AB ska verka för utveckling av miljöanpassade lösningar och ständigt arbeta med förbättringar samt förebyggande åtgärder för att minska miljöpåverkan från verksamheten. Vårt miljöarbete innebär bland annat:

  • Förbättringar med fokus på miljö
  • Att vi säkerställer att vi har en hög kompetens i miljöfrågor och att man på individnivå uppmuntras till att ta ett aktivt miljöansvar
  • Att verksamheten följer gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav
  • Att verksamheten följer gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav
  • Att vi i möjligaste mån sorterar och återvinner avfall alternativt tillser att detta görs av samarbetspartner

God arbetsmiljö

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör.
Vi tillser självklart även att rätt utbildning finns för medarbetarna som utför arbetsmoment som kräver detta.

Du har kontrollen

Vi på Faberex är noga med att information inte sprids till tredje part. Detta innebär bland annat att inget datasystem/filer som lagrar information om kunder finns.
Viktiga dokument rörande kunder eller personal är skyddade och finns endast lokalt på hårddisk. Självklart används brandvägg och program för att minimera intrång av tredje part.

Kontakta oss.

Axel Tivéus
Administration & projektledning
+46 70 400 00 00axel@faberex.se
Fredrik Andersson
Snickeri
+46 72 322 37 39fredrik@faberex.se
Stefan Stark
Snickeri & plattsättning
+46 72 322 37 32stefan@faberex.se